Elba

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko Rusko V. Británie Irsko Asie Afrika Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «

Ostrovy

********

Baleáry

Capri a Ischia

Ischia

Corfu

Japonsko

Kanárské ostr.

Korsika

Liparské ostr.

Malta

Německé ostr.

Sardinie

Sicílie

Tropical islands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elba

 Známý ostrov díky Napoleonovu vyhnanství. Ostrov je na západní straně Itálie,

zhruba 220 km severozápadně od Říma. Lodě k němu vyplouvají hlavně z Piombina.

Musí se vystoupit ve stanici Piombino Maritima (cca.250 km severně od Říma) a

to je přímo přístav. Stanice Piombino je v centru města-vlak tam jede úvratí.

Platí od 9.12 2018

Železniční mapy Itálie = sever,střed = střed(od Bologni, přes Řím, Neapol = Řím, Kalábrie = Kalábrie, Sicílie

Mapka části Piombina - vlevo u jména Piombino-nádraží ve městě, vpravo červeně zapsané, nádraží v přístavu.

************************************************************************

PRAHA  ---  ELBA, Portoferraio

************************************************************************

                       Praha hl.n.------Wien Hbf.----Firenze S.M.N.----Pisa C.---Livorno C.--Piombino Marit.---Portoferraio

                              12.50-------------16.49//

                                        RJ 79

                               14.50-------------18.49//19.23------------6.14//7.28----------------------------8.51//8.56--v 6.),7.)---10.32//        loď

                                       RJ 371                NJ/EN 40233         R 21397(v 6.) Rv 3107)     R 6895--v 6.), R 6785 v 7.)                           

                                                                                      //11.00--------11.49//12.11---------------X, 6.)---------14.05//          loď

                                                                                             Rv 3151                           R 11885

                                                             //20.23----------------------------------------------------8.50//8.56-----6.), 7.)----10.32//          loď

                                                                                     NJ/ EN 1237                             R 6895- v 6.),R 6785 v 7.)

                                                                                                                                //12.28---ne v 7.)--14.05//

                                                                                                                                             R 11885

NJ/EN 1237 -jede v 3.) ,5.) od 12.4--11.10.2018  --Povinná místenka 14. Euro.

 NJ/EN 40233  - Povinná místenka 14. Euro.

**************************anebo lépe, na Elbě odpoledne**************************

                           Praha hl.n.-----Wien Hbf.----Roma Termini---Campiglia Marit.---Piombino Marit.--Portoferraio

                                 12.50--------------16.49//

                                             RJ 79

                                 14.50--------------18.49//19.23-----------9.22//10.12------------13.04//13.36-----------------14.05//        loď

                                         RJ 371                NJ/EN 40233               Rv 2338             R 11885--nejede v 7.)

                                                                                           //12.12-----------15.03//15.33-----------------15.58//         loď

                                                                                                       Rv 2340            R 11889(v 7.) R 23595)

 NJ/EN 40233- Povinná místenka 14. Euro.

********************************************************************

ELBA, Portoferraio  ---  PRAHA

********************************************************************

                                                           Portoferraio--Piombino Marit.---Campiglia Marit.-----Roma Termini

                                                   odjezdy viz poznámka *)   //10.53---v 6.), 7.)------11.20//12.51----------------------15.48//

                                                                                       v 7.) R 6878 R 6798 v 6.)                Rv 2339

                                                                             denně   //16.08----------------------16.35//16.51-----------------------19.48//

                                                                                                        R 11886                               Rv 2343

                                                                               denně  //18.12---------------------18.36///18.51----------------------21.48//

                                                                                                          R 6702                             Rv 2345  

           anebo jinak-- do Florencie:   Piombino Marit.---Campiglia Marit.---Livorno C.-----Pisa C.---Firenze S.M.N.

                                                                   9.20-------------------------------------------------------------------------------------------------12.32//

                                                                                                                        Rv 3110 

                                            6.)  7.)        10.53----------------------11.20//12.17-----------------------jen v 6.),7.)-----------------14.32//

                                                                    R 6798  (v 7.)-R 6878)                              v 6.) - R 21498;  v 7.) -R 11884

                                            v X.), 6.)         15.27------------------------------------------------------ne v 7.)--------------------------------18.32//

                                                                                                    Rv 3118  -ne v 7.)

                                            v X.), 6.)         16.08---------------------16.35//16.50----------------------------------18.04//18.32------19.32//

                                                                              R 11886                              R 6710                                 Rv 3146

                                                 v 7.)          16.08---------------------16.35//17.04----------------------------------18.15//18.32------19.32//

                                                                              R 11886                               R 2342                                Rv 3146

                                                                 18.45--------------------------------------------------------------------------------------------------21.32//

                                                                                                                       Rv 3020  

 

                                                           Roma Termini--(Firenze S.M.N.)---Wien Hbf.-------Praha hl.n.

                                                                     //18.58-----------------(21.55)------------------8.46//9.10---------------13.07

                                                                                  EN/NJ 40294                               RJ 72

                                                                                                    Povinná místenka 14. Euro. 

***************************anebo: *************************

**********jen omezeně:**********

                         Piombino Marit.--Campiglia Marit.---Livorno C.-----Pisa C.-----Wien Hbf.---Praha hl.n.

                                        16.08-----X.),6.)-------16.35//16.50---------17.45//

                                                   R 11886                      R 6710

                                         16.08-----7.)------------16.35//17.04----------17.55//19.20---------(19.46)---------8.32//9.10----------13.07

                                                      R 11886                       Rv 2342                     EN 1234  ***)                    RJ 72

                                                                                                          //19.20----------(19.46)--------9.15//11.10---------15.07

                                                                                                                       EN 1234 - xx)                     RJ 74

                                                                                                                                               Bruck/Mur

                                                                                                        //19.20-----------(19.46)-----------6.21//7.03----------13.07

                                                                                                                       EN 1234xx)                         RJ 72

***) - EN 1234 -jede pouze v 6.) od 13.4 do 12.10 2019-  Povinná místenka 14. Euro.

xx)  -EN 1234 -jede jen v 4.) od 13.6--10.10 2019 - Povinná místenka 14. Euro.

***************************anebo: *************************

Portoferraio---Piombino Maritimo

                                                                                                 loď - odjezdy viz pozn. *)  //      

                            Piombino Marit.---Campiglia Marit.----Firenze Fifredi----Prato C.-----Bologna C.--Venezia S.L.

                   X.), 6.),             9.20-----------------------------------------------------12.26//12.45-------13.17//13.35------14.52//15.15-------------17.18

                                                                     Rv 3110                                    R 3058                R 11628              Rv 2238

                         7.)              9.20-----------------------------------------------------12.32//12.53-------13.17//14.38-------15.50//16.15------------18.18

                                                                    Rv 3110                                      R 6640              R 6546               Rv 2240

                                   buď přes Vídeň:           Venezia S.L.------Wien Hbf.-----Břeclav----Praha hl.n.

                                            (MESTRE odj 21.16)//21.04--------------------7.55//8.10--------9.04//9.07--------12.07

                                                    EN/NJ 236 -Povinná místenka 14. Euro.      EC 104         EC 280

                                         

         anebo přes H.Dvořiště, Tábor:      Venezia S.L.--Linz Hbf.---Č.Budějovice---Praha hl.n.

                                                                    21.04------------5.58//6.35---------------------------------------10.57

                                                                        EN/NJ 236                            R/EX 1540

                                                                Povinná místenka 14. Euro.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*) odjezdy z Portoferraia: 6.30; 7.30; 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30;

13.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30; 20.30; 22.00.

Cena 6,5 Euro + 0,8 Euro příst.poplatek (r.2010)

IC vlaky---povinná místenka+příplatek podle km.

 Potřebné jízdenky FIP:  ÖBB; FS

 

 

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko Rusko V. Británie Irsko Asie Afrika Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «