NIZOZEMÍ

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Balkán Severské st. Portugalsko
Andorra Rusko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «

 

Amsterdamm

 

 

Nizozemsko (Holandsko)

Nizozemské království(kdysi Nizozemí) leží na západním okraji Severoevropské nížiny. Téměř 40% území je pod úrovní moře. A protože zároveň hladina moří všeobecně pomalu stoupá s táním ledovců, musí stavět v Nizozemsku hráze. Zachrání tím zaplavení části území. Část území (poldry) byla kdysi mořem a byla postupně hrázemi ohrazena a vysušena. Nizozemců je bezmála 16 milionů, z nich cca.96% je Holanďanů a Frísů a zbytek jsou přistěhovalci z Indonésie, Surinamu, Turecka, Maroka, Arábie a též Německa. Německo a Belgie jsou sousedé. Nizozemí má stále zámořská území Aruba a Nizozemské Antily. Tam stejně jako  v Nizozemí platí Euro. Úřední jazyk je nizozemština. Domluvíte se německy i anglicky.

Historie země je zvlášť bohatá(nelze zde vypisovat-je to na celou knihu), ale přesto zajímavost: Nizozemí bylo závislé na Španělsku(do r.1630) a obsazeno Francií za napoleonských válek(do r.1815). Zem měla i své kolonie.

A jak je to s názvy?

Holandsko - není to správný název pro celou zem. Platí totiž pouze pro provincie Noord Holland a Zuid Holland! Nizozemí - platilo v době, kdy k současnému Nizozemsku patřilo ještě Lucembursko a Belgie. 

Spojení zatím nabízím jen do Amsterdamu. Přes Hoek van Holland je též cesta lodí do Anglie.

 

 

 

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Balkán Severské st. Portugalsko
Andorra Rusko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «