Sankt Peterburg, Murmansk

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «

Rusko

********

Moskva

Soči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  St.Petersburg, Murmansk

Platí od 9.12 2018

Do Ruska přes POLSKO  --  a jak tedy jezdit v Polsku?  --ZDE

*********************************************************************

PRAHA  ---  St.Petersburg; Murmansk

*********************************************************************

                                             Praha hl.n.-----Bohumín-----Minsk-Pass.---St.Petersburg Vitebskij

                                                  18.22---------------21.59//22.27----------------------------------------------7.23//        ????????????????

                                                           EX 545               EN 405/R 22AJ/R52 BC  jen v   6.) --přímý vůz-lůžko, 

Případná cesta přes Moskvu a spoje Moskva-St.Petersburg-Moskva na stránce MOSKVA

***************************************************************************************

                             v 1.), 6.)       Praha hl.n.---Berlin Hbf.----Berlin Ostbhf.------Brest C.----St.Petersburg

                                                        14.32------------18.41//   interval 3'  //19.24--------------8.53//14.10------------7.55

                                                              EC 172                               EN 441-jen lůžka,lehátka      R 52-jen lůžka

***************************************************************************************

                                                                      St. Petersburg Ladožs.-------Murmansk

                                                                                        21.21-------------------------------21.50

                                                                                                        R 22CH 

                                                                                          9.50-------------------------------11.44

                                                                                                        R 16AJ -ne 31.12 2018;  1.1 2019.

      Vlak R 22CH má i vozy 2.třídy k sezení.

Mapka metra v St.Petersburgu  - ZDE

Jízdenky, místenky, víza, rady jak cestovat+přihlašování na milici v Rusku -viz int.adresa.

**********************************************************************

St.Petersburg; Murmansk  ---  PRAHA

**********************************************************************

                                                                Murmansk------------------St.Petersburg Ladožs..

                                                                    9.52-----------------------------------------10.10  samozřejmě další den !

                                                                                 R 21 CH- jen 2.třída

                                                                   19.30---------------------------------------22.16  samozřejmě další den !

                                                                                     R 15AJ  -ne 30,31.12 2018.

                                           Murmansk----Moskva Oktjabr.---Moskva Belorusk.--Warszawa Wsch.---Praha hl.n.

                                                                                                                //15.51--v 1.), 3.), 5.)---7.47//7.59---------------------17.39

                                                                                                                           R 9SZ/TLK 9                   IC 131/114

                                                                                                                                           --Bohumín--

                                                  21.10-----------12.01//     přesun 120.min.   //19.12 v 3.) -----------17.23//18.06---------------------21.39

                                                            R 91AJ                                               R 17BJ/R 409                   Ex 112    

                                                                           v 1.)                              //19.12----------------------------------------------------21.39

                                                                                                                                 R 17BJ/R 404/Ex 112

                 St.Petersburg Glavnij--Moskva Oktjabrsk.---Moskva Běloruskaja--Warszawa Wsch.----Praha hl.n.

                                  9.00-------------------------12.58//        přesun metrem, taxi  //15.51---------------------7.47//8.49----------------------17.39

                                         Sapsan  757AJ                                                           R 9SZ/TLK 9 a.)            IC 131 -povinná místenka

  a.) --v 1.), 3.), 5.)

**********************************************************************************

                               St.Petersburg Vitebskij---Brest Cent.----Warszawa Wschod.---Bohumín---Praha hl.n.

                  v 4.)                     18.23--------------------------4.26//9.13----------------------------------------------------17.23//18.06----------21.39

                                                           R 51BJ                                          EN 409                                         EX 112

**********************************************************************************

           jen v 5.), 6.)      St.Petersburg Vitebskij----Orscha Cent.---Berlin Ostbhf.---Berlin Hbf.------Praha hl.n.

                                              ?????????????????           //17.06----------------7.17//7.59------------8.09//9.16-----------------13.26

                                                                 R 57                              EN 13/440             RE 3110                    EC 173   

Jezdí jen v 5.), 6.);  EN 13/440  -jen lůžka    

******************************stejné, jen přímo z Warszawy:**************************

                                       Praha hl.n.--Ostrava hl.n.----Bohumín--Warszawa Wsch.---Moskva, Běloruské nádraží

                         jen v 1.)           5.41-------------9.08//9.23-----------9.34//9.51------------------------------------------------------------11.45

                                                        IC 1001               R 825           R 408/R 18BJ  -jen v 1.), -zvláštní tarif-jen lůžka

                        jen v 1.)            6.24-----------------------------------------------------------------14.46//15.36-------------------------------11.45

                                                              EX/IC 113                                                        R 408/R 18BJ  -jen v 1.), -zvláštní tarif-jen lůžka        

IC 1001 - neplatí režijka, FIPka, jízdenka ČD.

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

****************************anebo:***************************

                                                       Praha hl.n.------Warszawa Wschod.---Moskva, Běloruské nádraží

                                         jen 5.)          6.24--------------------------14.46//15.36-------------------------------11.45

                                                                        EX/IC 113                        EN 453/24SZ -jen lůžka

                                         v 6.)            6.24------------------------14.30//WaC//16.05-------------------------13.11

                                                                        EX/IC 113                               NZ 10  -jen lůžka

                            jen 1.), 6.).               14.24-------------------------22.39//2.57---------------------------------20.08

                                                                       EC/IC 117                       EN 441/D 14MJ -jen lůžka 

//WaC// -přestup Warszawa Central

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

****************************anebo:***************************

                                                     Praha hl.n.----Berlin Hbf.--Berlin Ostbhf.---Moskva, Běloruské nádraží

                                                         14.32--------------18.41//18.51-------19.01//19.24----------------------20.08 

                                                                 EC 172                   S 5                   EN 441/14  -jen v 1.), 6.)                  

*****************************************************************

-----------------------------------------------------------------------

                                                                      Moskva Oktjabrskaja---------Murmansk

                                                                                    19.50------------------a.)--------------9.03      R 92AJ(třetí den)

                                                                                    0.41-------------------------------------11.44    R 16AJ (druhý den)  ne

a.) - nejede: 31.12 2018, 1.1. 2019.

****************************************************************************

                                                                           Murmansk-----------Moskva Oktjabrskaja

                                                                                   19.30----------------------------6.50        R 15 AJ - třetí den  -ne

                                                                                   21.10------------**)------------10.36       R 91 AJ -třetí den-  **)

**) --nejede 30,31.12.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------

                          jen v 4.)            Moskva Běloruské n.---Bohumín---Praha hl.n.----------(-Nice Ville-)

                                                                    19.12---------------------17.23/18.06---------21.39                        --(-18.30-)   přímé vozy-lůžka

                                                                       D 17BJ/R 409                    Ex 112

                          jen v 2.)                              19.12-----------------------------------------------21.39

                                                                                   EN21/ 404/Ex 112 přímé vozy-lůžka

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                               do Prahy:               Moskva Běloruské n.---Warszawa Wsch.----Praha hl.n.

                                jen v 4.)                             19.12-----------------------------11.50//13.19-------------------21.39

                                                                                   D 17BJ/R 409                       IC/EX 112-povinná místenka

D 17BJ/R 409  -zvláštní tarif, jen lůžka

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

                                                                           Moskva,Běloruské nádr.-----Praha hl.n.

                                                  jen v 1.)                          19.12-----------------------------------21.36

                                                                                               EN 21/404/112  -jen lůžka                           

Potřebné jízdenky FIP: PKP

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

                         jen v 5.), 7.)         Moskva,Běloruské nádr.--Berlin Ostbhf.---Berlin Hbf.----Praha hl.n.

                                                        11.55-------------------------------------------7.17//7.59------------8.09//9.16----------13.26

                                                                          D 13MJ/EN 440 a.)                  RE 3110                EC 173

  a.)  --z Moskvy jen v 5.), 7.)., lehátka(z Terespolu), lůžka.

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

                                            Moskva,Běloruské nádr.--Warszawa Wschodnia----Bohumín---Praha hl.n.

                            jen v 1.), 3.), 5.)            15.51---------------------------------7.47//8.49----------------------------------------------17.39

                                                                               D 9SZ/TLK 9                                  IC131/114

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

************Souhrn spojů MOSKVA----ST.PETERSBURG----MOSKVA**********

                                       Moskva Oktjabrskaja-----St.Petersburg Glavnyj-----Moskva Oktjabrskaja

                               R 20UJ               0.20-----------------------------8.59//////////////////////////////////////////////////////////////////////

                               R 59GJ               0.44*)---------------------------9.05///////////LA1.53------ne v 7.)-------9.19        R 31AJ

                                R 752AJ            5.45-----------------------------9.15//////////////5.30--------------------------9.00        R 751AJ

                                R 754AJ            6.50----------------------------10.45/////////////6.40-------------------------10.43       R 753AJ

                                R 756AJ            7.00----------------------------11.04/////////////6.50-------------------------10.52       R 755AJ

                                R 757NJ            9.18*)--------------------------13.20////////////9.00--------------------------12.58       R 757AJ

                               R 760AJ             9.40----------------------------13.30////////////9.10--------ne v 7.--------13.05       R 759AJ

                               ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////11.00-----v X.)------------14.46        R 761AJ

                               ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////11.10-----v X.)------------14.56        R 763AJ

                               R 762AJ          11.30-------------c.)------------15.16////////////13.00------------------------16.58        R 765AJ

                               R 764AJ          11.40-------------c.)------------15.26////////////13.10------X.), 7.)--------17.15        R 747AJ

                               R 766AJ          13.30-----------------------------17.25////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                               R 748AJ          13.40---------ne v 7.)---------17.45////////////15.00-------------------------18.45       R 767AJ

                               ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////15.10-------------------------18.59       R 769AJ

                               R 768AJ          15.30-----------------------------19.16///////////17.00-------------------------20.54        R 771NJ 

                               R 770AJ          15.40-----------------------------19.28///////////17.10---------v 6.), 7.)----21.02        R 773AJ

                               R 772AJ          17.30-----------------------------21.16///////////19.00-------------------------22.58        R 775AJ

                               R 774AJ          17.40-----------------------------21.35///////////19.10------X.), 7.)---------23.13        R 777AJ       

                            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////21.00--------------------------0.35         R 779AJ

                                Moskva Oktjabrskaja------St.Petersburg Glavnyj-------Moskva Oktjabrskaja

                             //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////21.16-------- v 7.)------------5.01        R 287AJ

                             R 776AJ         19.30-----------------------------23.25///////////21.26----------------------------5.20        R 127AJ

                             R 778AJ         19.40-----------------------------23.44///////////22.11----------------------------5.49        R 29AJ

                             R 780AJ         21.00-----------------------------0.35/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                             R 135SJ       *)21.20-----------------------------5.01/////////////22.29---------------------------5.57        R 19UJ

                             R 56AJ          21.24------ne v 6.)------------5.19/////////////22.50---------------------------6.45         R 5AJ

                             R 107JI        *)21.49-----------h.)--------------5.32/////////////23.36---------------------------7.19         R 27AJ

                             R 34AJ          22.15-----------------------------5.39/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                           R 132GJ        *)22.16---6.)----------------------6.16LA///////////23.55-------------------------7.55        R 1AJ

                            R 28AJ           22.28---------6.)----------------6.40///////////////////////////////////////////////////////////////////////

                            R 6AJ            22.50-----------6.)--------------6.47////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                            R 32AJ           23.10----------------------------5.49///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

                            R 2 AJ            23.55----------------------------7.55///////////////////////////////////////////////////////////////////////

                         

červeně zbarvené spoje = vysokorychlostní jednotka SAPSAN (rychlost až 350 km/h.)

Sapsan

                                                                        *) - Moskva Kurskaja

                                                                       LA - St Petersburg Ladožské nádr.

                                                                        c.) --jede v 6.), 7.), +.).

                                                                       h.)  -v liché dny

 

 

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «