Sankt Peterburg, Murmansk

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «

Rusko

********

Moskva

Soči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  St.Petersburg, Murmansk

Platí od 15.12 2019

Do Ruska přes POLSKO  --  a jak tedy jezdit v Polsku?  --ZDE

*********************************************************************

PRAHA  ---  St.Petersburg; Murmansk

*********************************************************************

   Praha hl.n.-----Brest Central----St.Petersburg Vitebskij

      10.23---------------------0.47//14.30----------------------7.55

       EC 115/130/IC 130/R 136                R 52BJ -ne 21-23.1; 11-13.2; 25-27.2; 10-12.3 2020

   --přímý vůz-lůžko, 

Případná cesta přes Moskvu a spoje Moskva-St.Petersburg-Moskva na stránce MOSKVA

***************************************************************************************

     v 1.), 6.)  z Berlina  

 Praha hl.n.---Berlin Hbf.--------Brest C.----St.Petersburg

        14.26------------18.42//20.08------10.10//14.30------------------7.55

               EC 172        EN 441-jen lůžka,lehátka      R 52-jen lůžka

***************************************************************************************

    St. Petersburg Ladožs.-------Murmansk

                      21.21-------------------------------21.50

                                 R 22CH 

                       9.50-------------------------------11.24

                               R 16AJ -ne 31.12 2019;  1.1 2020.

      Vlak R 22CH má i vozy 2.třídy k sezení.

Mapka metra v St.Petersburgu  - ZDE

Jízdenky, místenky, víza, rady jak cestovat+přihlašování na milici v Rusku -viz int.adresa.

**********************************************************************

St.Petersburg; Murmansk  ---  PRAHA

**********************************************************************

   Murmansk------------------St.Petersburg Ladožs..

        10.10----------------------------------------10.09  samozřejmě další den !

                      R 21 CH- jen 2.třída

        19.45---------------------------------------22.16  samozřejmě další den !

                     R 15AJ  -ne 30,31.12 2018.

     Murmansk----Moskva Oktjabr.---Moskva Belorusk.--Warszawa Wsch.---Praha hl.n.

                                                                           //15.51--v 1.), 3.), 5.)---7.47//7.59---------------------17.39

                                                                                      R 9SZ/TLK 9                   IC 131/114

                                                                                                                                           --Bohumín--

             21.08---------10.36//     přesun 120.min.   //19.12 v 3.) -----------17.23//18.06---------------------21.39

                      R 91AJ                                               R 17BJ/R 409                   Ex 112    

                                               v 1.)                     //19.12----------------------------------------------------------21.39

                                                                                        R 17BJ/R 404/Ex 112

   St.Petersburg Glavnij--Moskva Oktjabrsk.---Moskva Běloruskaja--Warszawa Wsch.----Praha hl.n.

                   9.00-------------------------12.58//        přesun metrem, taxi  //15.51---------------------7.47//8.49----------------------17.39

                      Sapsan  757AJ                                                           R 9SZ/TLK 9 a.)            IC 131 -povinná místenka

  a.) --v 1.), 3.), 5.)

**********************************************************************************

.................. St.Petersburg Vitebskij---Brest Cent.----Warszawa Wschod.---Bohumín---Praha hl.n.

     v 4.)                     18.23--------------------------4.26//9.13----------------------------------------------------17.23//18.06----------21.39

                                             R 51BJ                                          EN 409                                         EX 112

**********************************************************************************

           jen v 5.), 6.)    

 St.Petersburg Vitebskij----Orscha Cent.---Berlin Ostbhf.---Berlin Hbf.------Praha hl.n.

           ?????????????????           //17.06----------------7.17//7.59------------8.09//9.16-----------------13.26

                              R 57                              EN 13/440             RE 3110                    EC 173   

Jezdí jen v 5.), 6.);  EN 13/440  -jen lůžka    

 jen 1.), 6.).       14.24-------------------------22.39//2.57---------------------------------20.08

                                    EC/IC 117                       EN 441/D 14MJ -jen lůžka 

//WaC// -přestup Warszawa Central

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

*****************************************************************************************************************

   Moskva Oktjabrskaja---------Murmansk

              19.53------------------a.)--------------9.03      R 92AJ(třetí den)

              0.41-------------------------------------11.24    R 16AJ (druhý den) 

a.) - nejede: 16.12 2019: 11,13,18.1  2020.

****************************************************************************

    Murmansk-----------Moskva Oktjabrskaja

        19.45--------------**) --------------6.50        R 15 AJ - třetí den  -ne

        21.08-------------------------------10.36       R 91 AJ -třetí den

**) --nejede 30,31.12.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Moskva Běloruské n.---Bohumín---Praha hl.n.----------(-Nice Ville-)

 jen v 4.)    18.17---------------------17.23//18.05---------21.39                        --(-18.30-)   přímé vozy-lůžka(příj. v 6.)

                          D 17BJ/R 409              IC 112

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

..................... Moskva Běloruské n.---Warszawa Wsch.----Praha hl.n.

 jen v 4.)                     18.17----------------------------11.48//13.24------------------21.39  (v 5.))

                                           D 17BJ/R 409                       IC 112-povinná místenka

D 17BJ/R 409  -zvláštní tarif, jen lůžka

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

  Moskva,Běloruské nádr.---Brest Central----Warszawa Zachodna----Praha hl.n.

     23.30-----------------------------------------13.56//15.33--------------18.04//18.55-----------------------------7.56

                 R 95BJ                                           R 127BJ/IC 127               IC/EN 407 /EN 442   -povinné místenky                      

Potřebné jízdenky FIP: PKP

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

                         jen v 5.), 7.)        

 Moskva,Běloruské nádr.----Berlin Hbf.----Praha hl.n.

        9.56---------------------------------------6.46//6.56-----------11.36

                        D 13MJ/EN 440 a.)                      EC 171

                                                           //8.59-----------13.36  EC 173

  a.)  --z Moskvy jen v 5.), 7.)., lehátka(z Terespolu), lůžka.

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

 Moskva,Běloruské nádr.---Terespol---Praha hl.n.

přímé   14.15----------------------------------------------------------------------17.40   R 27BJ/R 137/IC 131/IC 114 -jen lůžko

         14.15--------------------------------------------5.29//6.37---------------17.40

                  R 27BJ / R 137  -jen lůžko                   IC131/114

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

***********************************************************************************************************

************Souhrn spojů MOSKVA----ST.PETERSBURG----MOSKVA**********

              Moskva Oktjabrskaja-----St.Petersburg Glavnyj-----Moskva Oktjabrskaja

 R 20UJ               0.20-----------------------------8.59//////////////0.11------------------------9.34*)      R 119AJ       

 R 59GJ              0.33*)---------------------------9.05///////////LA1.53------------------------9.19        R 31AJ

 R 16AJ               0.41----------------------------9.13//////////////////////////////////////////////////////////////////////

 R 752AJ             5.45-----------------------------9.15//////////////5.30--------------------------9.00        R 751AJ

  R 754AJ            6.50----------------------------10.45/////////////6.40-------------------------10.43       R 753AJ

  R 756AJ            7.00----------------------------11.04/////////////6.50-------------------------10.52       R 755AJ

  R 757NJ            9.20*)--------------------------13.20////////////9.00--------------------------12.58       R 757AJ

  R 760AJ            9.40----------------------------13.30////////////9.10--------------------------13.05       R 759AJ

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////11.00-----v 6.), 7.)-------14.46        R 761AJ

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////11.10-----v 6.), 7.)-------14.56        R 763AJ

 R 762AJ          11.30-------------c.)------------15.16////////////13.00------------------------16.58        R 765AJ

 R 764AJ          11.40-------------c.)------------15.26////////////13.10------X.), 7.)--------17.15        R 747AJ

 R 766AJ          13.30-----------------------------17.25////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 R 748AJ          13.40-----------------------------17.45////////////15.00-------------------------18.45       R 767AJ

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////15.10-------------------------18.59       R 769AJ

 R 768AJ          15.30-----------------------------19.16////////////17.00-------------------------20.57       R 771NJ 

 R 770AJ          15.40-----------------------------19.28///////////17.10-------------------------21.02        R 773AJ

 R 772AJ          17.30-----------------------------21.16///////////19.00-------------------------22.58        R 775AJ

 R 774AJ          17.40-----------------------------21.35///////////19.10-------------------------23.13        R 777AJ       

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////21.00--------------------------0.35         R 779AJ

        Moskva Oktjabrskaja------St.Petersburg Glavnyj-------Moskva Oktjabrskaja

 R 776AJ         19.30-----------------------------23.25///////////21.26----------------------------5.21        R 127AJ

 R 778AJ         19.40-----------------------------23.44///////////22.11----------------------------5.49        R 29AJ

 R 780AJ         21.00-----------------------------0.35/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 R 135SJ       *)21.21-----------------------------5.01/////////////22.29---------------------------5.57        R 5AJ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////LA22.41--------------------------6.50        R 15AJ

 R 56AJ          21.24------ne v 6.)------------5.19/////////////22.50---------------------------7.07        R 19UJ

 R 107JI        *)21.57-----------h.)--------------5.32/////////////23.36---------------------------7.19         R 27AJ

 R 34AJ          22.15-----------------------------5.39/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////23.55---------------------------7.55        R 1AJ

 R 32AJ          23.10----------------------------5.49///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 R 2 AJ           23.55----------------------------7.55///////////////////////////////////////////////////////////////////////

                         

červeně zbarvené spoje = vysokorychlostní jednotka SAPSAN (rychlost až 350 km/h.)

Sapsan

*) - Moskva Kurskaja

 LA - St Petersburg Ladožské nádr.

 c.) --jede v 6.), 7.), +.).

   h.)  -v liché dny z Moskvy(o den dříve výchozí ze Samary)

 

 

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «