Sankt Peterburg, Murmansk

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «

Rusko

********

Moskva

Soči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  St.Petersburg, Murmansk

Platí od 11.12 2016

Do Ruska přes POLSKO  --  a jak tedy jezdit v Polsku?  --ZDE

*********************************************************************

PRAHA  ---  St.Petersburg; Murmansk

*********************************************************************

                                             Praha hl.n.-----Bohumín-----Minsk-Pass.---St.Petersburg Vitebskij

                                                  18.22---------------21.59//22.27----------------------------------------------7.23//

                                                           EX 545               EN 405/R 22AJ/R52 BC  jen v   6.) --přímý vůz-lůžko, 

Případná cesta přes Moskvu a spoje Moskva-St.Petersburg-Moskva na stránce MOSKVA

***************************************************************************************

                                                                      St. Petersburg Ladožs.-------Murmansk

                                                                                        19.48-------------------------------22.15

                                                                                                        R 22CH 

                                                                                          9.50-------------------------------11.55

                                                                                                        R 16AJ -ne 31.12 2016;  1.1 2017.

      Vlak R 22CH má i vozy 2.třídy k sezení.

Mapka metra v St.Petersburgu  - ZDE

***************************************************************************************

                                                     Praha hl.n.---Warszawa Zach.---Minsk-Pass.---Murmansk

                                            odj.v 7.)    14.22----------------22.04//0.09--v 1.) ----9.12//10.13---------------5.58(třetí den)

                                                                    EC/IC 117            EN 441/R 14MJ          R 66BJ

R 66BJ--- jede převážně v sudé dny. Detailně: jede 12,17,19,24,26,31.12 2016;  2,7,9,14,16,21,23,28.1;  4,6,11,13,18,20,25,27.2; 

4,6,11,13,18,20,25,27.3;  1,3,8,10,15,17,22,24,29.4;  1,6,8,13,15,20,22,27,29.5;  1.6--20.10 v sudé dny pravidelně;   21,23,28,30.10; 

4,6,11,13,18,20,25,27.11;  2,4,9.12 2017.

 

Jízdenky, místenky, víza, rady jak cestovat+přihlašování na milici v Rusku -viz int.adresa.

**********************************************************************

St.Petersburg; Murmansk  ---  PRAHA

**********************************************************************

                                                                Murmansk------------------St.Petersburg Ladožs..

                                                                    9.40-----------------------------------------11.50  samozřejmě další den !

                                                                                 R 21 CH- jen 2.třída

                                                                   19.20---------------------------------------22.16  samozřejmě další den !

                                                                                     R 15AJ  -ne 30,31.12 2016.

                                                             Murmansk----------Orscha Cent.

                                                v 3.)               20.25-------------------12.01//  v 5.)     

                                                                                 R 65BJ

                              v 4.)        St.Petersburg Vitebskij-----Orscha Cent.----Bohumín----Praha hl.n.

                                                          21.46-------v 4.)--------------------------------------------------------------------------7.22  (příj.v 6.))

                                                                               R57/R 21/EN 404/EN 442 - přímé jen lůžko

                                                          21.46-------------------------------9.03//12.38---v 5.)--3.10//3.29-------------7.22

                                                                       R 57                                R 21/EN 404          EN 442               

                                                                                                 R 57MJ/EN 21EJ/21JA/EN 404/  ***)

***)  -přímé vozy v 4.)  , vždy jen lůžka

                                                  

Lůžko Praha-Petrohrad  =cca. 945,- Kč.

**********************************************************************************

    jen v 5.), 6.)      St.Petersburg Vitebskij----Orscha Cent.---Berlin Ostbhf.---Berlin Hbf.------Praha hl.n.

                                             21.46--------------------------9.03//18.47----------------7.19//7.59------------8.09//9.04-----------------13.27

                                                          R 57                              EN 13/440             RE 3110                    EC 173   

Jezdí jen v 5.), 6.);  EN 13/440  -jen lůžka    

bez čekání v Orsche:   

        St.Petersburg Glavnyj----Moskva Oktjabr.---Moskva Kurskaja----Berlin Ostbhf.

                    7.10------------------------------------11.10//    metro, nebo taxi   //13.05-----------------7.19//   dál jako nahoře

                               755AJ  --Sapsan                                                  EN 13/440   jede jen v 6.), 7.).

755AJ  --Sapsan  --vysokorychlostní jednotka Sapsan, povinná místenka

******************************stejné, jen přímo z Warszawy:**************************

          St.Petersburg Glavnyj---Moskva Oktjabr.---Moskva Kurskaja--Warszawa Zachodnia---Praha hl.n.

                    7.10-----------------------------------11.10//   přesun  metro, taxi   //13.05-------------------2.00//5.55-------------------------13.39

                              755AJ                                                                       EN 13/440 a.)                      IC 116

a.)  -jede jen v 6.), 7.).  

755AJ - vysokorychlostní jednotka SAPSAN

IC 116 - povinná místenka

 Potřebné jízdenky FIP: PKP, VR.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   anebo:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                                                      varianta s pobytem v Moskvě:

                                                                 Praha hl.n.-----Moskva, Běloruské nádraží

                                                                          18.22-----------------------------23.25 (2.den)

                                                                            EX 545/ EN 405/22AJ - přímé jen lůžka  ***)

***) - jede z Prahy jen v 6.), od 17.12 2016.

****************************anebo:***************************

                                                         Praha hl.n.----Bohumín-----Moskva, Běloruské nádraží

                                                                18.22----------21.59//22.27---------------------------23.25

                                                                        EX 545                   R 408/R 18BJ  -jen v 7.), -zvláštní tarif-jen lůžka

****************************anebo:***************************

                                        Praha hl.n.------Warszawa Wschod.---Moskva, Běloruské nádraží

                                             6.22---------------------------14.16//15.25-------------------------------11.01

                                                            EC/IC 113                     EN 453/24JI -jen lůžka    *)

*) - jede pouze v 6.) 

-----------------------------------------------------------------------

                                                                      Moskva Oktjabrskaja---------Murmansk

                                                                                    19.53------------------a.)--------------9.10      R 92AJ(třetí den)

                                                                                    0.41-------------------------------------11.55    R 16AJ (druhý den)  ne 31.12 2016 a 1.1 2017

a.) - nejede: 12,17,19,24.12 2016;  9,14,16,21,23,28,30.1;  4,6,11,13,20,22,25,27.2;  4,6,11,13,18,20.3;  3,8,10,15,17,22,24.4; 

2,4,11,16,18,20,23,25,28,30.9;  2,7,9,14,16,21,23,28,30.10;  4,6,11,13,18,20,25,27.11;  2,4.9.12 2017

****************************************************************************

                                                                           Murmansk-----------Moskva Oktjabrskaja

                                                                                   19.20----------------------------6.50        R 15 AJ - třetí den  -ne 30,31.12 2016

                                                                                   20.45------------**)------------10.36       R 91 AJ -třetí den-  **)

**) --nejede 12,14,19,21,26.12 2016;  11,16,18,23,25,30.1;  1,6,8,13,15,22,24,27.2;  1,6,8,13,15,20,22.3;  5,10,12,17,19,24,26.4;

2,4,6,12,18,20,27.9;  2,4,9,11,16,18,23,25,30.10;  1,6,8,13,20,22,27,29.11;  4,6.12 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            Moskva Běloruské n.--Orscha C.-----Praha hl.n.

                                                                             6.33-------------------------------------------------7.22

                                                                                  EN 404/EN 442 - jen lůžka ***)

***) -jede z Moskvy v  5.).

----------------anebo:--------------

                                        Moskva,Běloruské nádr.--Warszawa Centr.---Přerov----Praha hl.n.

                                                         22.15------------------------------14.30//21.20----------3.20//3.41------------6.33

                                                              EN 23/452  -jen lůžka                  EN 407               EN 444                   

EN 23/452 --jede jen  v 3.).

 

Potřebné jízdenky FIP: PKP

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

                          a.)           Moskva,Kurské nádr.--Berlin Ostbhf.---Berlin Hbf.----Praha hl.n.

                                             13.05-----------------------------------7.19//7.59------------8.09//9.04--------------13.27

                                                               EN 13/EN 440                  RE 3110                EC 173

  a.)  --z Moskvy jen v 6.), 7.)., lehátka, lůžka, k sezení 1.třída.

Potřebné jízdenky FIP: PKP (+DB při cestě přes Berlin)

Potřebné jízdenky OSZD: BC RŽD.

************Souhrn spojů MOSKVA----ST.PETERSBURG----MOSKVA**********

                                       Moskva Oktjabrskaja-----St.Petersburg Glavnyj-----Moskva Oktjabrskaja

                                R 20UJ               0.20-----------------------------8.59//////////////////////////////////////////////////////////////////////

                               R 16AJ               0.41------------------------------9.12LA////LA1.53--------ne v 7.)-------9.19         R 31AJ

                                R 752AJ            5.40------------------------------9.20/////////////5.30--------------------------9.10        R 751AJ

                                R 754AJ            7.30----------------------------11.30/////////////7.00-------------------------11.00       R 753AJ

                                R 756AJ            7.40----------------------------11.40/////////////7.10-------------------------11.10       R 755AJ

                                R 758AJ            9.30----------------------------13.20////////////9.00--------------------------12.50       R 757AJ

                               R 760AJ            9.40-----------------------------13.30////////////9.10--------------------------13.00       R 759AJ

                               ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////11.00-----v 6.)------------14.50        R 761AJ

                               ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////11.10-----v 6.)------------15.00        R 763AJ

                               R 762AJ          11.30-------------c.)------------15.20////////////13.00------------------------17.00        R 765AJ

                               R 764AJ          11.40-------------c.)------------15.30////////////13.10------------------------17.10        R 767AJ

                               R 766AJ          13.30-----------------------------17.30/////////////13.20---ne v 6.)---------17.25        R 747AJ

                               R 768AJ          13.40-----------------------------17.40////////////15.00-------------------------18.50       R 769AJ

                               R 748AJ          13.50-----------ne v 7.)-------17.55////////////15.10-------------------------19.00       R 771AJ

                               R 770AJ          15.30-----------------------------19.20////////////17.00------------------------20.50        R 773AJ

                               R 772AJ          15.40-----------------------------19.30///////////17.10-------------------------21.00        R 775AJ

                               R 774AJ          17.30-----------------------------21.20///////////19.00-------------------------23.00        R 777AJ

                               R 776AJ          17.40-----------------------------21.30///////////19.10-------------------------23.10        R 779AJ       

                             /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////20.00---ne v 6.)----------3.30*)        R 111AJ

                             /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////20.35---ne v 6.)----------3.47*)        R 79AJ

                            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////LA20.36----v 6.)--------------4.16*)        R 115AJ

                                Moskva Oktjabrskaja------St.Petersburg Glavnyj-------Moskva Oktjabrskaja

                             R 778AJ         19.30-----------------------------23.30///////////21.24--------v 7.)-------------4.51        R 127 AJ

                             R 780AJ         19.40-----------------------------23.40///////////22.11---------------------------5.49        R 29AJ

                             R 397SJ       *)21.20----a.)---------------------5.01/////////////22.29---------------------------5.57        R 19UJ

                             R 56AJ           21.24---ne v 6.)--------------5.19/////////////22.50---------------------------6.45        R 5AJ

                             R 107JI        *)21.56----ne v 6.)-------------5.32/////////////23.36----------------------------7.19        R 25AJ 

                             R 34AJ          22.15-----------------------------5.39//////////////

                           R 132GJ        *)22.16---b.)----------------------6.16LA///////////23.55---------------------------7.56        R 1AJ

                           R 26AJ            22.28----------- b)--------------6.27///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

                           R 6AJ              22.50-----------b)--------------6.47////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                           R 32 AJ           23.10-------ne v 6.)----------5.46/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                           R 2 AJ             23.55-----------------------------7.56//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                         

červeně zbarvené spoje = vysokorychlostní jednotka SAPSAN (rychlost až 350 km/h.)

Sapsan

                                                                        *) - Moskva Kurskaja

                                                                       LA - St Petersburg Ladožské nádr.

                                                                        a.) - v sudý dny(výchozí Machačkala -- v 6.) jako R 121SJ

                                                                        b.) - v 6.) 

                                                                        c.) --jede v 6.), 7.), +.).

 

 

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «