Sankt Peterburg, Murmansk

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «

Rusko

********

Moskva

Soči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  St.Petersburg, Murmansk

Platí od 10.12 2017

Do Ruska přes POLSKO  --  a jak tedy jezdit v Polsku?  --ZDE

*********************************************************************

PRAHA  ---  St.Petersburg; Murmansk

*********************************************************************

                                             Praha hl.n.-----Bohumín-----Minsk-Pass.---St.Petersburg Vitebskij

                                                  18.22---------------21.59//22.27----------------------------------------------7.23//

                                                           EX 545               EN 405/R 22AJ/R52 BC  jen v   6.) --přímý vůz-lůžko, 

Případná cesta přes Moskvu a spoje Moskva-St.Petersburg-Moskva na stránce MOSKVA

***************************************************************************************

                                                                      St. Petersburg Ladožs.-------Murmansk

                                                                                        19.48-------------------------------21.54

                                                                                                        R 22CH 

                                                                                          9.50-------------------------------11.38

                                                                                                        R 16AJ -ne 31.12 2017;  1.1 2018.

      Vlak R 22CH má i vozy 2.třídy k sezení.

Mapka metra v St.Petersburgu  - ZDE

***************************************************************************************

                                                     Praha hl.n.---Warszawa Zach.---Minsk-Pass.---Murmansk

                                            odj.v 7.)    14.22----------------22.04//0.09--v 1.) ----9.12//10.13---------------5.58(třetí den)

                                                                    EC/IC 117            EN 441/R 14MJ          R 66BJ

R 66BJ--- jede převážně v sudé dny. Detailně: jede 12,17,19,24,26,31.12 2016;  2,7,9,14,16,21,23,28.1;  4,6,11,13,18,20,25,27.2; 

4,6,11,13,18,20,25,27.3;  1,3,8,10,15,17,22,24,29.4;  1,6,8,13,15,20,22,27,29.5;  1.6--20.10 v sudé dny pravidelně;   21,23,28,30.10; 

4,6,11,13,18,20,25,27.11;  2,4,9.12 2017.

 

Jízdenky, místenky, víza, rady jak cestovat+přihlašování na milici v Rusku -viz int.adresa.

**********************************************************************

St.Petersburg; Murmansk  ---  PRAHA

**********************************************************************

                                                                Murmansk------------------St.Petersburg Ladožs..

                                                                    9.40-----------------------------------------11.30  samozřejmě další den !

                                                                                 R 21 CH- jen 2.třída

                                                                   19.30---------------------------------------22.16  samozřejmě další den !

                                                                                     R 15AJ  -ne 30,31.12 2017.

                                                             Murmansk----------Orscha Cent.

                                                v 3.)               20.25-------------------12.01//  v 5.)     

                                                                                 R 65BJ

                              v 4.)        St.Petersburg Vitebskij-----Orscha Cent.----Bohumín----Praha hl.n.

                                                          21.46-------v 4.)--------------------------------------------------------------------------7.22  (příj.v 6.))

                                                                               R57/R 21/EN 404/EN 442 - přímé jen lůžko

                                                          21.46-------------------------------9.03//12.38---v 5.)--3.10//3.29-------------7.22

                                                                       R 57                                R 21/EN 404          EN 442               

                                                                                                 R 57MJ/EN 21EJ/21JA/EN 404/  ***)

***)  -přímé vozy v 4.)  , vždy jen lůžka

Lůžko Praha-Petrohrad  =cca. 945,- Kč.

**********************************************************************************

                               St.Petersburg Vitebskij---Orscha Cent.----Warszawa Wschod.---Bohumín---Praha hl.n.

                                             18.23--------------------------

**********************************************************************************

           jen v 5.), 6.)      St.Petersburg Vitebskij----Orscha Cent.---Berlin Ostbhf.---Berlin Hbf.------Praha hl.n.

                                                   21.46--------------------------9.03//18.47----------------7.19//7.59------------8.09//9.04-----------------13.27

                                                                 R 57                              EN 13/440             RE 3110                    EC 173   

Jezdí jen v 5.), 6.);  EN 13/440  -jen lůžka    

bez čekání v Orsche:   

                                   St.Petersburg Glavnyj----Moskva Oktjabr.---Moskva Kurskaja----Berlin Ostbhf.

                                               7.10------------------------------------11.10//    metro, nebo taxi   //13.05-----------------7.19//   dál jako nahoře

                                                        755AJ  --Sapsan                                                  EN 13/440   jede jen v 6.), 7.).

755AJ  --Sapsan  --vysokorychlostní jednotka Sapsan, povinná místenka

******************************stejné, jen přímo z Warszawy:**************************

          St.Petersburg Glavnyj---Moskva Oktjabr.---Moskva Kurskaja--Warszawa Zachodnia---Praha hl.n.

                    7.10-----------------------------------11.10//   přesun  metro, taxi   //13.05-------------------2.00//5.55-------------------------13.39

                              755AJ                                                                       EN 13/440 a.)                      IC 116

a.)  -jede jen v 6.), 7.).  

755AJ - vysokorychlostní jednotka SAPSAN

IC 116 - povinná místenka

 Potřebné jízdenky FIP: PKP, VR.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   anebo:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                                                      varianta s pobytem v Moskvě:

                                                                    Praha hl.n.-----Moskva, Běloruské nádraží

                                                                          18.22-----------------------------23.25 (2.den)

                                                                            EX 545/ EN 405/22AJ - přímé jen lůžka  ***)

***) - jede z Prahy jen v 6.), od 17.12 2016.

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

****************************anebo:***************************

                                                         Praha hl.n.----Bohumín-----Moskva, Běloruské nádraží

                                          jen v 1.)           4.24--------------8.02//8.25---------------------------11.45

                                                                        R 641                  R 408/R 18BJ  -jen v 1.), -zvláštní tarif-jen lůžka

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

****************************anebo:***************************

                                                       Praha hl.n.------Warszawa Wschod.---Moskva, Běloruské nádraží

                            jen 2.), 4.), 6.)           6.24--------------------------14.21//16.33-------------------------------13.11

                                                                        EX/IC 113                             D 10SZ -jen lůžka

                            jen 1.), 6.).               14.24-------------------------22.41//3.45---------------------------------20.50

                                                                       EC/IC 117                       EN 441/D 14MJ -jen lůžka 

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

-----------------------------------------------------------------------

                                                                      Moskva Oktjabrskaja---------Murmansk

                                                                                    19.53------------------a.)--------------9.03      R 92AJ(třetí den)

                                                                                    0.41-------------------------------------11.38    R 16AJ (druhý den)  ne 31.12 2017 a 1.1 2018

a.) - nejede: 11,16,18,23,30,31.12.2017;  8,13,15,20,22,27,29.1; 3,5,10,12,20,24,26.2; 3,8,12,17,19,26.3; 2,7,9,14,16,21,23.4; 3,8,10,15,17,22,24,29.9;

1,6,8,13,15,20,22,27,29.10; 1,3,5,10,12,17,19,25,27.11; 1,3,8.12 2018

****************************************************************************

                                                                           Murmansk-----------Moskva Oktjabrskaja

                                                                                   19.30----------------------------6.50        R 15 AJ - třetí den  -ne 30,31.12 2017

                                                                                   21.10------------**)------------10.36       R 91 AJ -třetí den-  **)

**) --nejede 12,14,18,20,25,30,31.2017;  10,15,17,22,24,29,31.1; 5,7,12,14,22,26,28.2; 5,10,14,19,21,28.3; 4,9,11,16,18,23,25,4;

5,10,12,16,18,24,26.9; 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31.10; 5,7,12,14,19,21,26,28.11; 3,5,9.12.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------

                         jen v 4.)            Moskva Běloruské n.---Bohumín---Břeclav--------------(-Nice Ville-)

                                                                    20.00----------------------19.22/19.40---21.26/21.40--------------------(-18.30-)   přímé vozy-lůžka

                                                                                                    D 17BJ/EN 409

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                               do Prahy:               Moskva Běloruské n.---Warszawa Wsch.----Praha hl.n.

                                                                          20.00-----------------------------12.25//13.19-------------------21.36

                                                                                   D 17BJ/EN 409                       IC/EX 112

D 17BJ/EN 409  -zvláštní tarif, jen lůžka

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

                                                              Moskva Běloruské n.-----Orša C.-----Praha hl.n.

                                                                             6.33-------------------------------------------------7.22

                                                                                  EN 404/EN 442 - jen lůžka ***)

***) -jede z Moskvy v  5.).

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

                               jen v 2.)       Moskva,Běloruské nádr.--Warszawa Centr.----Praha hl.n.

                                                                  20.00------------------------------12.25//13.19-------------------21.36

                                                                       EN 23/452  -jen lůžka                  IC/EX 112                  

EN 23/452 --jede jen  v 2.). -pokračuje přes Berlin(21.03) do Paříže(9.56).

Potřebné jízdenky FIP: PKP

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

                         jen v 5.), 7.)         Moskva,Běloruské nádr.--Berlin Ostbhf.---Berlin Hbf.----Praha hl.n.

                                                        11.49-------------------------------------------7.17//7.59------------8.09//9.17-----------13.35

                                                                          D 13MJ/EN 440                        RE 3110                EC 173

  a.)  --z Moskvy jen v 5.), 7.)., lehátka(z Terespolu), lůžka.

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

                                            Moskva,Běloruské nádr.--Warszawa Zachodnia----Bohumín---Praha hl.n.

                            jen v 1.), 3.), 5.)            15.51----------------------------------8.05//9.35------------------13.40//14.07----------17.36

                                                                               D 9SZ/TLK 9                      IC/EC 131                 EC 114

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

************Souhrn spojů MOSKVA----ST.PETERSBURG----MOSKVA**********

                                       Moskva Oktjabrskaja-----St.Petersburg Glavnyj-----Moskva Oktjabrskaja

                               R 20UJ               0.20-----------------------------8.59//////////////////////////////////////////////////////////////////////

                               R 59GJ               0.44*)---------------------------9.05///////////LA1.53------ne v 7.)-------9.19        R 31AJ

                                R 752AJ            5.45-----------------------------9.15//////////////5.30--------------------------9.00        R 751AJ

                                R 754AJ            6.50----------------------------10.52/////////////6.40-------------------------10.43       R 753AJ

                                R 756AJ            7.00----------------------------11.00/////////////6.50-------------------------10.50       R 755AJ

                               ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////9.00--------------------------12.58       R 757AJ

                               R 760AJ            9.40-----------------------------13.32////////////9.10--------------------------13.05       R 759AJ

                               ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////11.00-----v 6.)------------14.46        R 761AJ

                               ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////11.10-----v 6.)------------14.56        R 763AJ

                               R 762AJ          11.30-------------c.)------------15.16////////////13.00------------------------16.58        R 765AJ

                               R 764AJ          11.40-------------c.)------------15.26////////////13.10------------------------17.15        R 767AJ

                               R 766AJ          13.30-----------------------------17.25////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                               R 748AJ          13.40-----------------------------17.45////////////15.00-------------------------18.45       R 767AJ

                               ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////15.10-------------------------18.59       R 769AJ

                               R 768AJ          15.30-----------------------------19.16///////////////////////////////////////////////////////////////////////

                               R 770AJ          15.40-----------------------------19.27///////////17.10-------------------------20.56        R 773AJ

                               R 772AJ          17.30-----------------------------21.16///////////19.00-------------------------22.58        R 775AJ

                               R 774AJ          17.40-----------------------------21.35///////////19.10-------------------------23.10        R 779AJ       

                            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////21.00--------------------------0.40         R 779AJ

                                Moskva Oktjabrskaja------St.Petersburg Glavnyj-------Moskva Oktjabrskaja

                             R 776AJ         19.30-----------------------------23.25///////////21.24----v 6.)7.)----------4.51        R 127 AJ

                             R 778AJ         19.40-----------------------------23.44///////////22.11---------------------------5.49        R 29AJ

                             R 780AJ         21.00-----------------------------0.40/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                             R 135SJ       *)21.20----g.)---------------------5.01/////////////22.29---------------------------5.57        R 19UJ

                             R 107JI        *)21.49-----------h.)--------------5.32////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                             R 34AJ          22.15-----------------------------5.39/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                           R 146UJ        *)22.16---b.)----------------------6.16LA///////////23.55-------------------------7.55        R 1AJ

                            R 28AJ           22.28----------------------------6.40///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

                            R 6AJ             22.50-----------b)--------------6.47////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                            R 2 AJ            23.55-----------------------------7.55///////////////////////////////////////////////////////////////////////

                         

červeně zbarvené spoje = vysokorychlostní jednotka SAPSAN (rychlost až 350 km/h.)

Sapsan

                                                                        *) - Moskva Kurskaja

                                                                       LA - St Petersburg Ladožské nádr.

                                                                        b.) - v 6.) 

                                                                        c.) --jede v 6.), 7.), +.).

                                                                        g.) - v sudé dny

                                                                       h.)  -v liché dny

 

 

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «