Soči

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «

Rusko

*******

Moskva

St.Peterburg/ Murmansk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soči

Do Ruska přes POLSKO  --  a jak tedy jezdit v Polsku?  --ZDE

Platí od 11.12 2016

********************************************************************

PRAHA  ---  Soči

*******************************************************************

                                             Praha hl.n.-----Moskva, Běloruské nádraží

                                                                          18.22-----------------------------23.25 (2.den)

                                                                            EX 545/ EN 405/22AJ - přímé jen lůžka  ***)

***) - jede z Prahy jen v 6.), od 17.12 2016.

****************************anebo:***************************

                                                         Praha hl.n.----Bohumín-----Moskva, Běloruské nádraží

                                                                18.22----------21.59//22.27---------------------------23.25

                                                                        EX 545                   R 408/R 18BJ  -jen v 7.), -zvláštní tarif-jen lůžka

****************************anebo:***************************

                                        Praha hl.n.------Warszawa Wschod.---Moskva, Běloruské nádraží

                                             6.22---------------------------14.16//15.25-------------------------------11.01

                                                            EC/IC 113                     EN 453/24JI -jen lůžka    *)

*) - jede pouze v 6.) 

-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        Moskva Kazaňské n.----Rostov gl.--------Soči

                                                                      //10.52--------------------------------------------------10.08

                                                                                                            R 104VJ  

                                                                     //21.50---------------------19.42//20.55------------7.52

                                                                                    R 34SJ                   R 642SJ

                                                                                                      LICHAJA

                                                                     //18.42----------------------9.16//11.55-------------4.36

                                                                                   R 20SJ                   R 139NJ **)

                                                                                                    

 **) -do 19.6 a od 2.9 2017 jede v lichých dnech. Od 20.6 do 30.8 jede denně.

 Potřebné jízdenky FIP: PKP

 Potřebné jízdenky OSZD:  RZD, BC, UZ.

Trasy přes Ukrajinu jsem díky zcela nestabilní situacím a bojům nezveřejnil.

Jízdenky, místenky, víza, rady jak cestovat+přihlašování na milici v Rusku -viz int.adresa.

*******************************************************************

Soči  ---  PRAHA

*******************************************************************

                                                   Soči-----Krasnodar1---Rostov Gl.---Moskva Kazaňské n.

                                  denně        19.14--------------------------------------------------------------------18.23//

                                                                                                R 104ZH

                                                    20.13--------------------------------------------------------------------4.52//

                                                                                               R 306SJ  **)

                                   denně       20.33---------------------------------7.16//14.33-------------------7.35//

                                                                       R 642ZH                             R 19SJ

**) - jede jen: 15,19,23,27,31.12 2016;  4,8,12,16,20,24,28.1;  1,5,9,13,17,21,25.2;  1,5,9,13,17,21,25,29.3;  2,6,10,14,18,22.4;  26.4--2.10 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             Moskva Běloruské n.-----Orša C.-----Praha hl.n.

                                                                             6.33-------------------------------------------------7.22

                                                                                  EN 404/EN 442 - jen lůžka ***)

***) -jede z Moskvy v  5.).

----------------anebo:--------------

                                        Moskva,Běloruské nádr.--Warszawa Centr.---Přerov----Praha hl.n.

                                                         22.15------------------------------14.30//21.20----------3.20//3.41------------6.33

                                                              EN 23/452  -jen lůžka                  EN 407               EN 444                   

EN 23/452 --jede jen  v 3.).

 

Potřebné jízdenky FIP: PKP

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

                          a.)           Moskva,Kurské nádr.--Berlin Ostbhf.---Berlin Hbf.----Praha hl.n.

                                             13.05-----------------------------------7.19//7.59------------8.09//9.04--------------13.27

                                                               EN 13/EN 440                  RE 3110                EC 173

  a.)  --z Moskvy jen v 6.), 7.)., lehátka, lůžka, k sezení 1.třída.

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

****************************anebo:***************************

                                                       

*****************************************************************

stanice moskevského metra

Moskevské metro -mapka  =ZDE

Jízdenky, místenky, víza, rady jak cestovat+přihlašování na milici v Rusku -viz int.adresa.

                                                           

*************************************************************************

Trasy přes Ukrajinu jsem díky zcela nestabilní situacím a bojům nezveřejnil.

*************************************************************************

                                   

 

 

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «