Soči

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «

Rusko

*******

Moskva

St.Peterburg/ Murmansk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soči

Do Ruska přes POLSKO  --  a jak tedy jezdit v Polsku?  --ZDE

Platí od 10.12 2017

********************************************************************

PRAHA  ---  Soči

*******************************************************************

                                                   Praha hl.n.-----Moskva, Běloruské nádraží

                                                                              18.22-----------------------------23.25 (2.den)

                                                                            EX 545/ EN 405/22AJ - přímé jen lůžka  ***)

***) - jede z Prahy jen v 6.), od 17.12 2016.

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

****************************anebo:***************************

                                                         Praha hl.n.----Bohumín-----Moskva, Běloruské nádraží

                                          jen v 1.)           4.24--------------8.02//8.25---------------------------11.45

                                                                        R 641                  R 408/R 18BJ  -jen v 1.), -zvláštní tarif-jen lůžka

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

****************************anebo:***************************

                                                       Praha hl.n.------Warszawa Wschod.---Moskva, Běloruské nádraží

                            jen 2.), 4.), 6.)           6.24--------------------------14.21//16.33-------------------------------13.11

                                                                        EX/IC 113                             D 10SZ -jen lůžka

                            jen 1.), 6.).               14.24-------------------------22.41//3.45---------------------------------20.50

                                                                       EC/IC 117                       EN 441/D 14MJ -jen lůžka 

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       Moskva Kazaňské n.----Rostov gl.--------Soči

                                                                                  //9.40------------------------------------------------------11.30 (další den)

                                                                                                       R 21CH -jede jen v lichých dnech

                                                                                //10.52------------------------------------------------------10.14

                                                                                                            R 104VJ  

                                                                               //14.08-------------------------------------------------------13.32

                                                                                                            R 102MJ ***)

                                                                               //21.50--------------------------19.42//20.55------------7.40

                                                                                                   R 34SJ                   R 642SJ

                                                                                                                    LICHAJA

                                                                              //18.42---------------------------9.08//10.32-------------4.08

                                                                                                 R 20SJ                   R 309SJ **)

                                                                                                    

 **) - jede v lichých dnech. Od 24.5 do 25.10.2018 nejede zcela.

***) - 25.12.2017--13.1.2018 denně, jinak jen v lichých dnech z Moskvy.

 Potřebné jízdenky FIP: PKP

 Potřebné jízdenky OSZD:  RZD, BC, UZ.

Trasy přes Ukrajinu jsem díky zcela nestabilní situacím a bojům nezveřejnil.

Jízdenky, místenky, víza, rady jak cestovat+přihlašování na milici v Rusku -viz int.adresa.

*******************************************************************

Soči  ---  PRAHA

*******************************************************************

                                                             Soči-----Krasnodar1---Rostov Gl.---Moskva Kazaňské n.

                                            denně        19.16--------------------------------------------------------------------18.23//

                                                                                                R 104ZH

                                                              21.15-------------------------------------------------------------------20.15//

                                                                                               R 102SJ  **)

**) - jede jen: 23.12--11.1.2018 a 25.4--11.5 2018 denně, jinak v lichých dnech.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          jen v 4.)            Moskva Běloruské n.---Bohumín---Břeclav--------------(-Nice Ville-)

                                                                    20.00----------------------19.22/19.40---21.26/21.40--------------------(-18.30-)   přímé vozy-lůžka

                                                                                                    D 17BJ/EN 409

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                               do Prahy:               Moskva Běloruské n.---Warszawa Wsch.----Praha hl.n.

                                                                          20.00-----------------------------12.25//13.19-------------------21.36

                                                                                   D 17BJ/EN 409                       IC/EX 112

D 17BJ/EN 409  -zvláštní tarif, jen lůžka

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

                                                                     Moskva Běloruské n.-----Orša C.-----Praha hl.n.

                                                                                     6.33-------------------------------------------------7.22

                                                                                                EN 404/EN 442 - jen lůžka ***)

***) -jede z Moskvy v  5.).

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

                                         jen v 2.)       Moskva,Běloruské nádr.--Warszawa Centr.----Praha hl.n.

                                                                           20.00------------------------------12.25//13.19-------------------21.36

                                                                                EN 23/452  -jen lůžka                  IC/EX 112                  

EN 23/452 --jede jen  v 2.). -pokračuje přes Berlin(21.03) do Paříže(9.56).

Potřebné jízdenky FIP: PKP

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

                         jen v 5.), 7.)         Moskva,Běloruské nádr.--Berlin Ostbhf.---Berlin Hbf.----Praha hl.n.

                                                        11.49-------------------------------------------7.17//7.59------------8.09//9.17-----------13.35

                                                                          D 13MJ/EN 440                        RE 3110                EC 173

  a.)  --z Moskvy jen v 5.), 7.)., lehátka(z Terespolu), lůžka.

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

********************************anebo:******************************

                                            Moskva,Běloruské nádr.--Warszawa Zachodnia----Bohumín---Praha hl.n.

                            jen v 1.), 3.), 5.)            15.51----------------------------------8.05//9.35------------------13.40//14.07----------17.36

                                                                               D 9SZ/TLK 9                      IC/EC 131                 EC 114

Potřebné jízdenky FIP: PKP, DB AG.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD.

*****************************************************************

stanice moskevského metra

Moskevské metro -mapka  =ZDE

Jízdenky, místenky, víza, rady jak cestovat+přihlašování na milici v Rusku -viz int.adresa.

                                                           

*************************************************************************

Trasy přes Ukrajinu jsem díky zcela nestabilní situacím a bojům nezveřejnil.

*************************************************************************

                                   

 

 

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «