FIPkou po Německu

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko Rusko V. Británie Irsko Asie Afrika Ostrovy Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «

Servis

Jízdenky

Slevy

Omezení

********

S Fipkou po Německu ?

 

Řada železničářů stále používá při cestách vlakem  k našemu západnímu sousedovi jízdenku FIP DB AG.

Cestujete-li dálkovými spoji  IC, EC, ICE atd. dopravce DB AG, je Vaše cesta zpravidla bezproblémová, pomineme-li poměrně častá zpoždění. Přesnost plnění grafikonu se totiž pohybuje kolem 80 %.  Musíte samozřejmě respektovat příslušná omezení u některých vlaků a v některé dny , kdy nelze tyto dálkové vlaky na jízdenku FIP DB AG oficiálně použít. Tato omezení bývají 2x ročně aktualizovány.Praxe ovšem nebývá tak důsledná…

   V dálkové dopravě se začínají objevovat noví soukromí  dopravci (např. Flix Train, aj.), kde jízdenky FIP neplatí, ale internetové jízdné bývá relativně levné.

   Určitou pastí pro majitele jízdenek FIP je expres  Praha – Domažlice – Mnichov, který po státní hranici provozují České dráhy, zbývající část do Mnichova  společnost ALEX, která patří do sdružení Laenderbahn, neuznávající jízdní výhody FIP . Přesto se mi již několikrát stalo, že průvodčí ALEXu jízdenky FIP bez problémů uznala….   Záleží , jak do hloubky ovládá tarifní předpisy nebo Vás nechá z jisté kolegiality projet…  ALEX uznává mezinárodní jízdenky a další doklady DB AG, nikoli však zaměstnanecké  jízdenky.

Dobrou alternativou k FIP může být, zvlášť při větším počtu,  Bayern-Ticket - zemská jízdenka po cestování po Bavorsku  region.vlaky(včetně ALEX) i autobusy po celý den. Přijde Vás na 25 EUR+6 EUR za každou další osobu (max.4 os)

     Podstatně  složitější je situace v regionální dopravě. V Německu došlo v uplynulých 20 letech k velkým změnám, mnoho tratí bylo „vysoutěženo“ či zprivatizováno a byla tak ukončena  možnost  využití jízdenek FIP DB AG.

    Přitom v sousedním Švýcarsku je přes  desítky „soukromých“  společností je cestování pro fipkaře zcela jednoduché, mimo státních drah SBB-CFF-FFS a společnost BLS mohou využít jízdenku FIP SP. Tato jízdenka platí na naprostou většinu švýcarských soukromých drah, mimo několik horských ozubnicových železnic, zejména v okolí Interlakenu.

   Navíc  FIP  zde platí vždy podle zásady :“ komu patří trať, toho platí jízdenka“.  Můžou tedy po trati jezdit i vlaky více společností, platí však jízdenka majitele trati. V některých případech jsou vyjímky, např.  jízdenka FIP SBB-CFF-FFS platí i na tratích BLS a naopak.

                 V Německu je situace zcela jiná, po jedné trati jezdí třeba pět železničních společností a každá má svůj tarif (popř. jezdí v integrovaném systému) a svou smlouvu o uznávání či neuznávání jízdenek DB AG. Proto jste nuceni v jízdním řádu složitě hledat označení vlaku a kdo jej provozuje.

Otevřete-li stránky elektronického jízdního řádu DB AG (http://kursbuch.bahn.de/hafas/kbview.exe), zjistíte, že není tak jednoduché zjistit dopravce, který na trati jezdí. Na mnoha tratích jezdí spoje s označením RE, RB , které svádí k domněnce , že se jedná o spoje DB AG. Ne vždy tomu tak ovšem je, musíte sledovat text v záhlaví či pod tabulkou jízdního řádu. Navíc DB AG vytvořily s jednotlivými spolkovými zeměmi  řadu svých dceřiných společností ( např. WestFrankenBahn), u kterých z názvu nebo označení vozidel není zřejmé, že se jedná o dopravce DB AG.  Dobrou službu v tomto případě prokáže náš IDOS, který v těchto případech uvádí dopravce DB AG, ačkoliv v terénu potkáte vozidlo v „ jiných barvách“.

    Je možné, že při svých cestách narazíte na průvodčí privátních drah, kteří Vám  jízdenku FIP DB AG uznají. Sám jsem se s tím setkal např. u dopravce agilis v severním Bavorsku, kde mi byla FIP  3 x uznána. Neuspěl jsem naopak u dopravce  Oberpfalzbahn nebo  MRB. Samozřejmě jsem měl  vše „pojištěno „ zakoupenou  výhodnou  příhraniční jízdenkou Egronet. Složitost situace může dokumentovat příhraniční  bavorské město Hof, kam jezdí  až 6 dopravců ( DB AG, MRB, EB, agilis, OPB, ALEX).

     Samostatnou položkou jízdních výhod, která Vám umožní cestovat  do Německa na železniční průkazku bez použití FIP, je  smlouva s Laenderbahn (dříve Vogtlandbahn). Platí pouze na vymezených tratích v příhraničí (viz tabulka)

   Vzhledem k tomu, že náš předpis OK12 s přílohami je příliš všeobecný a neaktuální, pokusil jsem se vnést do situace více „světla“. Obeslal jsem s jasným dotazem  68 železničních společností, provozujících pravidelnou osobní přepravu v Německu (mimo muzejní dráhy). Výsledkem je  zamítavá odpověď 53  dopravců k použití FIP v jejich vlacích. Je však třeba sdělit, že to nemusí být neochotou privátních dopravců slevy poskytovat. Např. velká nadnárodní skupina Transdev (MRB, HEX, Meridian atd.) nabídla DB AG vzájemné uznávání jízdních výhod, DB AG to však odmítly. Ve zbylých 15 drahách FIP platí, platí pouze v určitých úsecích nebo se slevou. Podrobnosti najdete v přiložených tabulkách.

 

Seznam železničních přechodů s osobní dopravou a jejich návaznost na  německé dráhy s ohledem na platnost jízdenek FIP DB AG :

 

Železniční přechod

Dopravce – platnost jízdenek FIP DB AG

Železná Ruda-Alžbětín – Bayerisch Eisenstein

WBA - neplatí

Česká Kubice – Furth i.Wald

ALEX– neplatí

OPB – neplatí

DB AG – platí (pouze 1-2 za den !!!)

Cheb – Marktredwitz

DB AG – platí  (pouze ve vlacích RE)

OPB – neplatí, platí pouze žel.průkazka ČD

Aš – Selb Plossberg

OPB – neplatí

Vojtanov – Bad Brambach

VBG – neplatí, platí pouze žel.průkazka ČD

Kralice - Klingenthal

VBG - neplatí

Potůčky - Johanngeorgenstadt

DB AG (Erzgebirgsbahn)  - platí

Vejprty - Cranzahl

DB AG (Erzgebirgsbahn)  - platí

Dolní Žleb - Schöna

DB AG –  platí

Dolní Poustevna - Selbnitz

DB AG –  platí

Varnsdorf - Grossschönau

Trilex - neplatí

Hrádek nad Nisou - Zittau

Trilex - neplatí

 

Pozn.: Ve všech případech platí, že jízdenku FIP  snadno a poměrně levně nahradíte některou příhraniční jízdenkou, která platí u všech  dopravců bez vyjímky ( mimo EC, IC)

 

 

Příjemné cestování  vlakem po Německu přeje David Mičunek

 

 

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko Rusko V. Británie Irsko Asie Afrika Ostrovy Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «