Slevy jízdného

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko Rusko V. Británie Irsko Asie Afrika Ostrovy Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «

Servis

Jízdenky

Omezení

********

Odkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejnovější slevy najdete (vzhledem k rychlým změnám) na www.cd.cz .

Taktéž na  ČD centrech.

Samozřejmě na ČD TRAVEL  ( hlavak@cdtravel.cz )

Pro všechny chci upřesnit, že na stránkách zmiňované jízdenky FIP a OSZD jsou pouze pro zaměstnance ČD a rodinné příslušníky, příp.důchodce,bývalé zaměstnace ČD. A podle dalších podmínek také v dceřinné společnosti ČD.

Kontrola dokladů k FIP

--výňatek z oficiálního dokumentu

**********************************************

Informace k cestování s jízdními doklady FIP – kontrola průkazu totožnosti

Na základě závěrů z jednání pracovní skupiny FIP Vám sdělujeme následující informaci.

Z důvodu množících se případů zneužívání volných jízdenek FIP byly upraveny podmínky využívání

všech jízdních dokladů FIP. 

S okamžitou platností je stanoveno, že při kontrole jízdních dokladů FIP musí držitel předložit s těmito

jízdními doklady také platný průkaz totožnosti (tj. platný doklad pro překračování státních hranic).   

Toto opatření platí pro všechny členské železnice FIP.

Z výše uvedeného vyplývá, že držitel zahraničních jízdních výhod při kontrole jízdních dokladů

FIP současně předloží vlakovému personálu občanský průkaz nebo pas.

Upozorňujeme, že tento pokyn je vydán pouze v elektronické podobě a je zveřejněn v prostředí intranetu

ČD, a.s. na adrese: http://albatros.cd.cz/dokumenty/O10Gr/dokum.nsf v kategorii Jízdní výhody a pro

uživatele Lotus Notes:  Soubor/Databáze/Otevřít/ server: Albatros/České dráhy - dokumenty - O10 GŘ -

dokumenty GŘ O10 veřejné.

S tímto pokynem seznamte všechny zaměstnance, kteří za agendu zaměstnaneckých jízdních výhod

zodpovídají. Současně s tímto pokynem seznamte držitele jízdních výhod.

 

*******************************************************************

*******************************************************************

Můj dodatek:

Byl jsem nyní v cizině--Itálie, Rakousko--použil jsem cca.20.spojů a nikde to zatím nechtěli.

Myslím, že nemá smysl jim to nutit.

Ale obráceně -až to po vás budou požadovat--NEHÁDEJTE SE S NIMI. JSOU V PRÁVU.

A to tu jde. Nedělat zbytečné problémy kvůli maličkosti.

Dále by všichni, co cestují za hranice, měli vědět o možnostech cestování vlakem na různé jízdenky a slevy. Odkaz na kompletní dokument:  zuj09122013/ 

***************************************************

Nově příplatky k FIPkám:

Supercity SC/EC Wien-Praha a Bratislava-Praha = 7 Euro místenka

Vlaky NZ v Německu = 4-9 Euro

Vlaky NZ(i noční Corail) + další s

Globální cenou ve Francii = 1,6 Euro za povinnou místenku k FIPce.

Vlaky IC, EC,ICE v Německu u DB AG bez příplatků(od 1.1 2004)

ICE-sprinter v Německu(a Belgii) = cca.11 Euro; CNL - 5-9 Euro.

TALGO, ATR a pod. = přípl.+ místenka= 7 Euro.

THALYS - přípl.+ místenka = 11-13. Euro.

TGV ve Francii - místenka(POVINNÁ)= 1,5-20 Euro.(podle důležitosti)

Eurostar Itálie, IC v Itálii = podle kilometrů

R 313/2  Irun-Lisabon = 11 Euro(přípl.+míst.), 29.Euro lůžko.

R 311/310 Lisabon-Hendaye = 11 Euro.Platnost pro r. 2015.

Místenky pro běžné vlaky nepříplatkové = 3-4  Euro,

EN,EC v Itálii= 9 Euro-povinná místenka.Platí od 1.1 2015.

---------------------------------------------

Lehátka: cca.23-27.Euro

R 313/2 a 311/310 Irun-Lisabon a Lisabon-Hendaye = 1000 Kč.

NZ 3731 Paris Aust.- Port Bou = 23 Euro

EN 225 (i 227) Paris Bercy - Roma Termini = 27 Euro, lůžko = 70 Euro

CNL/EN 485/484 Mnichov-Innsbruck-ŘÍM = 23-32 Euro

TrenHotel ve Španělsku = 17 - 20 Euro, sedačka cca. 7 Euro

Vnitrostátní vlaky v Itálii = 23-29 Euro(4-místné kupé)

Lůžko Praha-Petrohrad = cca. 950 Kč.

=Opraveno 1.1 2015=

 

 

 

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko Rusko V. Británie Irsko Asie Afrika Ostrovy Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «