Londýn, London

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko Rusko Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «

Velká Británie

**********

Inverness

 

Big Ben přes Temži

Vchod do Buckinghamského paláce

Hyde park-vchod

Londýn

Tower

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LONDÝN

Platí od 11.12 2016

Mapa spojení v Londýně(3/2010)   -  .1.  -  .2.   (dvě varianty)

Mapa železnic ve Velké Británii(PDF-253 kB)  -  ZDE

Mapa příměstských železnic větších měst v Británii(PDF-313 kB)  - ZDE

Prezentace:  DOVER

Omezení u lodní společnosti StL - Hoek v.Holland-Harwich  --nově doplněno--4.2 2014

Dodatečně přidávám adresu lodní společnost STENA Line česky:  www.stenaline.cz

-mimo Eurotunel

*********************************************************************

PRAHA  ---  LONDÝN, mimo Eurotunelu

*********************************************************************

Přímé vozy Praha-Amsterdam potichu skončily...

spojení na denní loď:

                          Praha hl.n.--Berlin Hbf.--Duisburg Hbf.---Utrecht C.------Rotterdam C.----Hoek v.Hol.Haven

                               16.28-----------20.57//23.53---------6.16//7.13-------------9.00//9.18--------------9.55//10.02---------------------10.32

                                      EC 170                  IC 446              ICE 222                IC 524              RE 4126(půlhodinový takt)

                                                                                          Hoek van Holland----Harwich Int.

                                                                                                         13.45----------!!----------19.45//  v 6.), 7.)

                                                                                                         14.15-----------!!---------19.45//  v 1.) - 5.)

!! - na FIPku možno použít jen 1.)--3.).  Na Průkazku FIP(50%) denně za poloviční jízdné...

k odbavení musíte dorazit minimálně 45.minut před odjezdem. Viz Omezení u StL.

                                                                             loď Stena Hollandica ferry           

                                                                                 Platí FIP StL + doplatek=cca.11-13 Euro(5£)

Mapka oblasti(Hoek v.Hol.vlevo)-kliknutím na ni se zvětší

                                         Harwich Int.--Manningtreee--London Liverp.S.---London Euston

                                     X.)      20.10------------20.27//20.53----------------21.55//

                                               20.45-------------v X.),6.)----------------------22.14//       metro

                                               20.35---------------jen v 7.)--------------------22.02//    

 

spojení na noční loď:

                                Praha hl.n.----Berlin Hbf.----Amersfoort.---Rotterdam C.--Hoek v.Hol.Haven

                                      6.28------------10.57//12.34--------18.24/!/18.28----------19.25//19.32-----------------20.02

                                               EC 178                   IC 144              IC 662                   RE 4164

/!/  -pozor, neváhejte při přestupu-bývá u jednoho peronu.

***********************************nebo ********************************

                    Praha hl.n.--Nurnberg Hbf.--Hannover Hbf.--Amersfoort--Rotterdam C.--Hoek v.Holl.Havn

                          7.10--------------10.45//11.33-----------14.32//14.40---------18.24/!/18.28------19.25//19.32-----------------20.02

                             BUS 42005                    ICE 800               IC 144                  IC 662              RE 4164

BUS 42005 -povinná místenka (k FIPce za 130,-Kč), příjezd v Norimberku Bahnhofvorplatz(vedle hl.vchodu).

/! -pozor, neváhejte při přestupu-bývá u jednoho peronu.

                                                Hoek van Holland H.----Harwich Int.---Manningtree---London Liverp.S.

                                                                 22.00----------*)--!!----6.30//6.57-------------7.14//7.27-----v X.)--------8.40  

                                                                                                    //7.15---------------v X.)-------------------------8.54  

                                                                                                    //7.21---------------v X.)-------------------------8.58 

                                                                                                    //7.20------------------v 6.)----------------------8.46  

                                                                                                    //7.20------------------v 7.)----------------------8.59   

!! - k odbavení musíte dorazit minimálně 45.minut před odjezdem

                          Stena Britannica ferry

                   Platí FIP StL + povinná kajuta 30.£  Viz Omezení u StL.

 Info na www.stenaline.co.uk

Při cestě mezi jednotlivými nádražími v Londýně je vhodné použít metro. Například žlutá linka Circle propojuje nádraží Liverpool Street a Kings Cross, Euston, Paddington, Victoria. S jedním přestupem se také dostanete na Waterloo(přestup v Embankment). Je možné i různě kombinovat, chce to mít mapku u sebe.

Big Ben a část Parlamentu v Londýně

*********************************************************************

PRAHA  ---  LONDÝN, Eurotunelem

********************************************************************* 

               Spojení do Bruselu -ZDE                           

Souhrnné spojení Eurostarem:

K FIPce povinná místenka+příplatek(cca.1100,-Kč, podle vlaku, datumu, dne).

K odbavení nutno přijít alespoň 30 min.před odjezdem. Nekompromisně dodržována bezpečnostní prohlídka. V případě nestihnutí spoje si celý příplatek zakupujete znovu.

Eurostar International Ltd.:

Bruxelles Midi Eurostar odj.

London St.Pancras International příj.

Vlak číslo Dny jízdy, poznámky
6.56 7.59 EST 9109 1.)
7.56 8.57 EST 9113 X.), 6.)
8.52 9.57 EST 9117 X.), 6.), 7.)
10.56 11.57 EST 9125 X.)
11.56 12.56 EST 9129 7.)
12.52 14.05 EST 9133 X.), 6.)
14.52 16.05 EST 9141 7.)
14.56 16.05 EST 9141 X.), 6.),
15.56 16.57 EST 9145 X.), 7.)
16.56 18.05 EST 9149 X.), 6.), 7.)
17.56 19.03 EST 9153 X.)
17.56 19.10 EST 9153 7.)
18.56 19.57 EST 9157 X.)7.)
19.52 21.03 EST 9161 X.), 6.), 7.)

Na Eurostar je samostatná jízdenka FIP  -EIL.

***********************************************************************

LONDÝN  ---  PRAHA, mimo Eurotunel

***********************************************************************

spojení denní lodí:  - v neděli není z Londýna přípoj!!!

                                London Liverp.S.--Manningtree-----------------------Harwich Int.--------Hoek van Holl.

                                                 5.34--------------6.48//7.00----------jen v 6.)-------------------7.17//

                                                 6.00---------------6.58//7.24-------jen v X.)--------------------7.41//9.00----!!--X.), 6.)---17.15//

                                                 6.38---------------------------------jen v X.) a 6.)----------------8.09//9.00-----!!-X.), 6.)---17.15//

                                                 7.55------------------------------------7.)-----------------------------9.25//10.00----v 7.)--------18.00//

 v 7.)  je málo času na odbavení na denní loď

!! - k odbavení musíte dorazit minimálně 45.minut před odjezdem

                                                                                                     Stena Britannica ferry           

Platí FIP StL + příst.popl.=5 Liber + další viz Omezení u StL.

                Hoek van Holl.Haven--Rotterdam Cent.----Breda----Eindhoven-----Venlo---Mönchengladbach Hbf.

                                 //18.26----------------------18.57//19.11--------19.34//19.37-----20.13//20.19---20.58//21.05---------21.36//

                                               RE 4171                    IC 1171               IC 11171        IC 13569         ERB 20097

                                      Mönchengladbach Hbf.---Köln Hbf----Berlin Hbf.---Praha hl.n.

                                                 //21.40--------------------------22.35//23.12--------5.33//7.03----------11.27

                                                           RE 10865                             IC 447 *)          EC 171

*) - jede do 31.3 2017, nejede 24,28,29,31.12 2016.

ERB 20097 -neplatí FIPka

*********************************************************

spojení noční lodí:

                                                           London Liverp.S.--Manningtree---Harwich Int.---Hoek van Holl.

                                                                          19.32-----------------------------------------20.54//  v X.), 6.)     v 6.) příj.20.56

                                                                          20.00--------------20.55//21.00---------21.17//  v X.), 6.) 

                                                                          20.02--------------21.21//21.26---------21.43//   v 7.)

                                                                          21.00--------------21.55//22.00---------22.17//  v X.), 6.)

                                                                          21.02-----------------------------------------22.28//   v X.), 6.)  

                                                                        

                                                                          ---------------------------------------------------------//23.00---------!!--8.00//  loď Stena Hollandica ferry  

!! - k odbavení musíte dorazit minimálně 45.minut před odjezdem

Platí FIP StL + povinná kajuta(30 Liber) + další viz Omezení u StL

************************************************************ 

                                             Hoek v.Hol.Haven--Rotterdam C.---Amsterdam C.-----Berlin Hbf.

                                                           8.26--------------------8.57//9.25----------10.41//11.00-----------------17.22//

                                                                  RE 4131                      RE 4028             IC 145

                                                                 Berlin Hbf.----Dresden Hbf.-----Praha hl.n.

                                                                        //19.01-------------------------------------------23.27

                                                                                EN 477/60477 -povinná místenka

Tower

*******************************************************************

LONDÝN  ---  PRAHA, Eurotunelem

*******************************************************************

Souhrnné spojení Eurostarem:

K FIPce povinná místenka+příplatek(cca.1100,-Kč, podle vlaku, datumu, dne).

K odbavení nutno přijít alespoň 30 min.před odjezdem. Nekompromisně dodržována bezpečnostní prohlídka. V případě nestihnutí spoje si celý příplatek zakupujete znovu.

Eurostar International Ltd.:

London St.Pancras International odj.

Bruxelles Midi Eurostar příj.

Vlak číslo Dny jízdy, poznámky
6.50 10.07 EST 9110 X.)
6.57 10.05 EST 9110 6.)
8.04 11.05 EST 9114 X.)
8.55 12.05 EST 9116 X.),
8.58 12.08 EST 9116 6.), 7.)
10.58 14.05 EST 9126 X.), 6.)
11.04 14.05 EST 9126 7.)
12.58 16.08 EST 9132 X.), 6.), 7.)
14.04 17.05 EST 9136 X.), 7.)
15.04 18.05 EST 9140 X.), 7.).
16.04 19.05 EST 9144  6.),
17.04 20.05 EST 9148 X.), 7.)
17.55 21.05 EST 9152 7.)
18.04 21.05 EST 9152 X.)
19.04 22.08 EST 9156  6.), 7.)
19.34 22.38 EST 9158 X.),
20.03 23.05 EST 9162 7.)

Na Eurostar je samostatná jízdenka FIP  -EIL.

Spoje z Bruselu do Prahy  jsou - ZDE

**********************************************************************************

Londýn - Parlament

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Potřebné jízdenky FIP:

Při cestě přes Německo, Nizozemí a loď do Harwiche:  DB, NS, StL, ATOC.

Při cestě přes Německo, Belgii a Eurotunelem do Británie:  DB, SNCB, EIL, SNCF, ATOC.

Při cestě přes Německo, Francii, Eurotunelem do Británie:  DB, SNCF, EIL, ATOC.

Při cestě přes Německo, Francii a lodí společnosti SEA FRANCE **): DB, SNCF, ATOC.

**) - trasy Dieppe-Newhaven  a Calais-Dover--na lodích společnosti SEA FRANCE platí pouze jízdenka SNCF + přístavní poplatek.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

CALAIS - DOVER

Od 1.1 2006 neplatí na tuto trasu FIPka lodní společnosti SSL !!!

U společnosti SEA FRANCE platí jízdenka FIP SNCF pro trasu Calais--Dover a Dieppe-Newhaven.

Vlakové přípoje od a k lodím v Dover Priory z Londýna a zpět interval 15-30 minut, mezi tím i přestupové spoje.

Při cestě mezi jednotlivými nádražími v Londýně je vhodné použít metro. Například žlutá linka Circle propojuje nádraží Liverpool Street a Kings Cross, Euston, Paddington, Victoria. S jedním přestupem se také dostanete na Waterloo(přestup v Embankment). Je možné i různě kombinovat, chce to mít mapku u sebe.

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Vysvětlivky:

 Na NZ vlaky a Thalys  je tzv. Globální cena.

 Na lodě StL a SSL jsou zatím Fipky, ale vždy se platí doplatky, tzv.přístavní poplatky. U StL platí Omezení...

U rychlých lodí navíc další příplatek. Na lodě všeobecně je nutné projít kontrolou-tak minimálně 45.minut před odjezdem.

             V Anglii a Skotsku je IC vlak bez příplatku, místenku dostanete po předložení Fipky u pokladny zdarma.   

Vlaky již mají vyvěšená čísla!!

V Londýně na metro si zakoupíte jednorázovou jízdenku v ceně cca 1,7₤.

Na noční dálkové spoje v Anglii a Skotsku je povinná místenka, pokud vůbec vlak vůz k sezení veze!!!

Pokud tento vlak nebude před odjezdem přistaven, hledejte náhradní dopravu  - bus !!!

 Lůžko na dálkových vlacích =cca. 1800,- Kč, lehátka neznají...

Eurostar v trase Brusel-Londýn a Londýn-Brusel stojí 1080-2020 Kč(r.2013). Zakoupit tento příplatek doporučuji již u nás za koruny(+ušetří čas při přestupech). POZOR!!! K vlaku EUROSTAR je nutné VŽDY přijít minimálně 40 minut před odjezdem. Provádí se prohlídka, celní i bezpečnostní. Při pozdním příchodu Vám již nikdo nevrátí příplatek, na další vlak si musíte zakoupit další.

 

 

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko Rusko Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «