Finsko - Helsinky

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Portugalsko
Andorra Rusko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «

Severské st.

*********

Dánsko

Norsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finsko - Helsinky   

Finská republika je součástí tzv. Skandinávie a má 5 149 000 obyvatel. Finsko bylo do r. 1809 součástí Švédska... Část území, Laponsko(Země půlnočního slunce), se rozkládá až za severním polárním kruhem a žije tam asi 6 000 Laponců. Slunce zde svítí po dva letní měsíce i o půlnoci. Finsko má přibližně 60 000 jezer, což je zhruba desetina území. Sauna a káva je to nejoblíbenější u Finů, ale alkoholem, hlavně mladší, nepohrdnou.

Finština patří do tzv. Ugrofinských jazyků, mezi něž např. patří Estonština, Maďarština. Je podobná Švédštině.

Severní polární kruh překračují dvě železniční trati. A to mezi Kemi a Kolari, Rovaniemi a Kemijärvi. Trať z Kemijärvi do města Kelloselka(na ruských hranicích) je již delší dobu zrušená a asi se již neobnoví. I když naposled tam evidentně alespoň v části trati byl nákladní provoz zachován. Dále trať z Oulu přes  Nurmes do Kontiomäki je již zhruba 8 let přerušená, nyní by se měl od 11.12 2011 provoz obnovit.

Z Finska do Švédska je možné po pevnině dojet vlakem do Tornia a odtud autobusem do Haparandy. Dále již jezdí vlak, Fipka ale ve Švédsku neplatí. Lodí se z Finska do Švédska dostanete z přístavů Vaasa/Vasa, Turku satama, Helsinki/Helsingfors. 

Finské marky nahradilo Euro, bankomatů najdete velké množství, kupodivu ceny ve velkých obchodech jsou i pro Čecha přijatelnější než např. v Chorvatsku. Ve vlacích vyžadují příplatek na vlaky IC a ICE, noční spoje bez místenky jsou hazardem. Vlaků ubylo a cestující se rozdělili do zbylých. V noci ze soboty na neděli ale ve vlaku, který pojede, budete mít místa dosti, i na dlouhé trase do Kemijärvi.

Z Finska do Ruska vede(zatím?) jediná trať. Jezdí přímé vlaky Helsinki-St.Petersburg a zpět. Denní. Lodí se dostanete z Helsink do Tallinu, Travemünde, Hamburku. Loď do polských přístavů se mi zatím nepodařilo najít.

Pomník před stanicí Joensuu - fotografováno ve 21.50 hod.,polovina června!

= přes S.Petersburg,  mimo Švédsko a loď =

Platí od 11.12 2016

**********************************************************************

PRAHA  ---  FINSKO

**********************************************************************

****************************************************************

                                              Praha hl.n.-----Bohumín-----Minsk-Pass.---St.Petersburg Vitebskij

                                                  18.22---------------21.59//22.27----------------------------------------------7.23//

                                                           EX 545               EN 405/R 22AJ/R52 BC  jen v   6.) , . -přímý vůz-lůžko, 

Případná cesta přes Moskvu a spoje Moskva-St.Petersburg-Moskva na stránce MOSKVA

****************************************************************

                                  Praha hl.n.--Bohumín----St.Petersburg Vitebskij--St.Petersburg Finl.-----Helsinki

                                         18.22--------21.59//22.27----------------------7.23//

                                               EX 545                EN 405/52

                                        18.22--------b)--------------------------------------7.23// metro, nebo taxi   //20.30----------------------------22.57

                                                          EX 545/EN 405/52BJ *)                                                  R 787MJ -S220

                                                                                                                                     //6.01**)----------a.)--------------12.27

                                                                                                                                                          R 32AJ

                                                                                                                                     //6.40---------------------------------9.07

                                                                                                                                                 R 781MJ -S220

                                                                                                                                     //11.30------------------------------13.57

                                                                                                                                                   R 783MJ -S220

                                                                                                                                     //15.30------------------------------17.57

                                                                                                                                                   R 785MJ  -S220

a) - jede v 1.)--6.) a 25.12 2016;  8.1;  26.2 2017. a to pouze lůžka,

b.) -   jede jen v  6.)

**) - St.Petersburg Ladožskij  -vlak jede z Moskvy Oktjabrskaja(odj.23.10)

Mapka hlavních tratí  Finských železnic

--úsek Kontiomäki-Vuokatti-Nurmes stále pouze BUS.

úsek Kemi-Kolari zprovozněn, jede tam přímý noční spoj z Helsink.

Jízdenky, místenky, víza, rady jak cestovat+přihlašování na milici v Rusku -viz int.adresa.

 **********************************************************************

FINSKO, Helsinky  ---  PRAHA

*********************************************************************

                                                                 Helsinki-------St.Petersburg Finl.--St.Petersburg Vitebskij

                                                                      6.20--------------------10.47//

                                                                           S2  782ZJ (S 220)

                                                                    10.00--------------------14.27//       metro, nebo taxi   //

                                                                           S2 784ZJ (S 220)                                                     

                                                                   15.00--------------------19.27//

                                                                          S2 786ZJ (S 220)

                                                                   17.47-------a.)---------1.18*)//

                                                                        R 31AJ -lůžka

                                                                   19.00-------------------23.27//

                                                                       S2 788ZJ (S 220)

*) - St.Petersburg Ladožskij, vlak jede do Moskvy Oktjabrskaja(příj. 9.19)

a.) - jede v 1.)--5.), 7.). a 24.12 2016;  7.1;  25.2 2017.

S 220 - Pendolino, příplatek=?

 

                              v 4.)        St.Petersburg Vitebskij-----Orscha Cent.----Bohumín----Praha hl.n.

                                                          21.46-------v 4.)--------------------------------------------------------------------------7.22  (příj.v 6.))

                                                                               R57/R 21/EN 404/EN 442 - přímé jen lůžko

                                                          21.46-------------------------------9.03//12.38---v 5.)--3.10//3.29---------------7.22

                                                                       R 57                                R 21/EN 404          EN 442               

                                                                                                 R 57MJ/EN 21EJ/21JA/EN 404/  ***)

***)  -přímé vozy v 4.)  , vždy jen lůžka

                                                  

Lůžko Praha-Petrohrad  =cca. 945,- Kč.

**********************************************************************************

    jen v 5.), 6.)      St.Petersburg Vitebskij----Orscha Cent.---Berlin Ostbhf.---Berlin Hbf.------Praha hl.n.

                                             21.46--------------------------9.03//18.47----------------7.19//7.59------------8.09//9.04-----------------13.27

                                                          R 57                              EN 13/440             RE 3110                    EC 173   

Jezdí jen v 5.), 6.);  EN 13/440  -jen lůžka    

bez čekání v Orsche:   

        St.Petersburg Glavnyj----Moskva Oktjabr.---Moskva Kurskaja----Berlin Ostbhf.

                    7.10------------------------------------11.10//    metro, nebo taxi   //13.05-----------------7.19//   dál jako nahoře

                               755AJ  --Sapsan                                                  EN 13/440   jede jen v 6.), 7.).

755AJ  --Sapsan  --vysokorychlostní jednotka Sapsan, povinná místenka

******************************stejné, jen přímo z Warszawy:**************************

          St.Petersburg Glavnyj---Moskva Oktjabr.---Moskva Kurskaja--Warszawa Zachodnia---Praha hl.n.

                    7.10-----------------------------------11.10//   přesun  metro, taxi   //13.05-------------------2.00//5.55-------------------------13.39

                              755AJ                                                                       EN 13/440 a.)                      IC 116

a.)  -jede jen v 6.), 7.).  

755AJ - vysokorychlostní jednotka SAPSAN

IC 116 - povinná místenka

 Potřebné jízdenky FIP: PKP, VR.

Potřebné jízdenky OSZD: BC, RŽD

Vnitřek vozu 2.třídy, které bývaly řazeny do dálkových vlaků (i nočních) Finských drah.

nová souprava pro regionální,příměstské vlaky

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Přidávám přehled dálkových spojů z Helsink na sever.

                                           Helsinky---Rovaniemi----Pyhä---Kemijärvi---Rovaniemi---Helsinky

                                                          18.52-----------------------------------------------8.45////19.45------------------------------9.00

                                                                                     IC 265                                           IC 274

                                  

                                                                            Helsinky-------Oulu--------Rovaniemi

                                                            ne v 7.)        6.27------------12.18//12.27------------14.40        IC 21/ IC 711

                                                                               9.27------------14.55//15.03------------17.17        IC 23/ IC 413

                                                            ne v 6.)      12.27------------18.22//18.30------------20.44        IC 25/ IC 415

                                                                             15.27------------------------------------------23.34        IC 27

                                                                             18.52--------------------------------------------7.28        IC 265

                                                                             21.52-------------------------------------------10.40       IC 273 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           Rovaniemi-------Oulu------Helsinky

                                                           ne v 7.)          5.55--------------------------------------14.33        IC 22

                                                           ne v 7.)          9.27-------------11.50//11.55-------17.33        IC 414/IC 24

                                                                               12.09------------14.23//14.34--------20.33        IC 416//IC 26

                                                                               15.18------------17.37//18.04--------23.33        IC 710/IC 28

                                                                              18.03----------------------------------------7.06        IC 266

                                                                              21.15----------------------------------------9.00        IC 274

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                   Helsinky-------Pieksämäki----Joensuu

                                                                        7.23--------------------------------------------11.40          IC-1

                                                                        8.17---------------11.28//11.42-----------13.53          IC 63/R 723

                                                                      10.17--------------------------------------------14.40          IC 3

                                                                      13.17--------------------------------------------17.40           IC 5

                                                                      14.17---------------17.32//18.17-----------20.28           S2-67/R 727 - jen v 6.)

                                                                      15.17--------------------------------------------19.23           IC 7      -ne v 6.)

                                                                      16.17--------------------------------------------20.42           S2-9     -ne v 6.)

                                                                      18.17--------------------------------------------22.36           IC 11

S2 - Pendolino S 220

 

                                                                      Joensuu------Pieksämäki------Helsinky

                                                         ne v 7.)    5.18------------------------------------------------9.27         S2 -2

                                                         ne v 7.)    6.17-----------------------------------------------10.42         IC 4

                                                         ne v 7.)    7.00------------------9.12/9.22---------------12.42          R 720/S2-64

                                                        jen v 7.)    7.00------------------9.12/9.22---------------12.42          R 720/IC 74

                                                                        9.17-----------------------------------------------13.42          IC 6  

                                                                       12.17-----------------------------------------------16.42         IC-8

                                                                       15.17-----------------------------------------------19.42         IC 10

                                                                       15.50--------------18.02//18.14---------------21.42         R 724/IC 70

                                                                       18.17-----------------------------------------------22.42         IC 12

                                      

patrové lůžkové vozy Finských železnic(VR) -ale i IC-vlaků

                                                  

Loď z Helsinek do Tallinu je pro příklad za 15 Euro. Spojení od nás do Tallinu ale žádný zázrak...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Portugalsko
Andorra Rusko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky « Prezentace «